موسسه پیکر سنجی و استعدادیابی آتیه
28 اردیبهشت 1400 12:11 ق.ظ
memory hero

یاددهی و یادگیری

در این بخش از آموزش وارد بخش ورود اطلاعات و تکمیل فرم شده و فیلم های

خود را وارد کنید.

نکته 1- : رمز ورود و نام کاربری خود را به یاد داشته باشید.

نکته 2- : فیلم ها در بخش پروفایل کاربری شما موجود می باشد .

نکته 3- : اگر در بار اول موفق به ورود همه فیلم های خود نشدید میتوانید بعدا

هم فیلم خود را در پروفایل خود اضافه کنید
در این بخش فیلم های از پیش آماده شده در اختیار کاربران قرار میگیرد

تا بتوانند پس از مشاهده و گذراندن دوره در آزمون نهایی شرکت کنند .

نکته : حتما قبل از ورود به این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید .

ورود مدارک

در این بخش اگر دوره های ضمن خدمت را گذرانده اید لطفا از مدارک خود

عکس تهیه کرده و در فرم مربوطه وارد کنید .