موسسه پیکر سنجی و استعدادیابی آتیه
29 شهریور 1400 6:58 ق.ظ
memory hero

ضمن خدمت

ضمن خدمت آفلاین

در این بخش فیلم های از پیش آماده شده در اختیار کاربران قرار میگیرد

تا بتوانند پس از مشاهده و گذراندن دوره در آزمون نهایی شرکت کنند .

نکته : حتما قبل از ورود به این بخش باید در سایت ثبت نام کرده باشید .

ضمن خدمت آنلاین

در این بخش از آموزش وارد بخش ورود اطلاعات و تکمیل فرم شده و فیلم های

خود را وارد کنید.

نکته 1- : رمز ورود و نام کاربری خود را به یاد داشته باشید.

نکته 2- : فیلم ها در بخش پروفایل کاربری شما موجود می باشد .

نکته 3- : اگر در بار اول موفق به ورود همه فیلم های خود نشدید میتوانید بعدا

هم فیلم خود را در پروفایل خود اضافه کنید

ورود مدارک

در این بخش اگر دوره های ضمن خدمت را گذرانده اید لطفا از مدارک خود

عکس تهیه کرده و در فرم مربوطه وارد کنید .