باشگاه سلامت جسم و ذهن سانا
2 فروردین 1402 7:11 ق.ظ

استعدادیابی گروه سنی
12 تا 15 سال

لازم به ذکر است مرحله اول را به پایان رسانده و در روز بعد , اقدام به انجام مرحله دوم نمایید