باشگاه سلامت جسم و ذهن سانا
1 خرداد 1401 1:11 ب.ظ

استعدادیابی گروه سنی
12 تا 15 سال

لازم به ذکر است مرحله اول را به پایان رسانده و در روز بعد , اقدام به انجام مرحله دوم نمایید