بخش ارسال مدارک و ویدئو

نکات مهم

* در صورتی که مدارک ضمن خدمت شما موجود است لطفا از  کلید زیر استفاده کرده و فرم مربوطه را پر کرده و ارسال نماییدو سپس بعد از بازگشت به این صفحه به قسمت ارسال ویدئو مراجعه کنید. 
* اگر مدارک ضمن خدمت ندارید به صورت مستقیم به بخش ارسال ویدئو مراجعه نمایید.
* برای ورود به صفحه اصلی سایت از دکمه مربوطه استفاده کنید.